به گزارش آدلین نیوز، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه تنها کاغذ بخش فرهنگی شامل ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌شود، گفت: با توجه به تایید ۲۵ هزار تن کاغذ تا به امروز، در تلاش هستیم این میزان را برای شش ماه اول سال به ۴۰ هزار تن برسانیم و تا پایان سال نیز این میزان به ۸۰ هزار تن خواهد رسید تا مشکل بازار کتاب حل شود و این اتفاق خواهد افتاد.

سید عباس صالحی در مورد اینکه کاغذ ۴۲۰۰ تومانی شامل چه کسانی می‌شود نیز خاطرنشان کرد: فقط کاغذ فرهنگی که شامل کاغذ مطبوعات و کاغد کتاب‌های غیر درسی است ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی برای واردات دریافت می‌کنند و بقیه کاغذها شامل ارز کالاهای نیمایی می‌شوند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تشریح فعالیت‌ها و کارهای انجام گرفته درخصوص واردات کاغذ، افزود: در سال‌های گذشته سالانه ۳۵۰ هزار تا ۴۰۰ هزارتن کاغذ به قیمت ۳۵۰ میلیون تا ۴۰۰ میلیون دلار وارد کشور می‌شد اما مجموع ارزی که در سال ۹۸ برای برای کاغذ فرهنگی (کاغذ مطبوعات و کتاب) در نظر گرفته شده ۸۰ هزار تن معادل ۸۰ میلیون دلار است.

صالحی یادآور شد: کاغذ فرهنگی در مجموعه کالاهای اساسی قرار دارد اما بقیه شامل کالاهای غیراساسی است.

این عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: در سال ۹۷ کل کاغذ مشمول کالاهای اساسی بود اما در سال ۹۸ فقط کاغذ کتاب و مطبوعات شامل کالاهای اساسی است و ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی می‌گیرد و مجموعه ارز در اختیار ۸۰ میلیون دلار است.

وی در پایان توضیح داد: تغییر مسیر و تثبیت در تصمیم‌گیری در سامانه، اتفاقاتی را ایجاد کرده و تعداد ۲۵ هزار تن تایید شده که شامل ۹۵۰۰ تن کاغذ مطبوعات و ۱۵ هزار و ۵۰۰ تن کاغد کتا‌ب است.