به گزارش آدلین نیوز، علی عبدلی مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی آذربایجان غربی با یادآوری این نکته که ایجاد اشتغال در بخش تولید از طریق ایجاد زیرساخت ها در شهرک ها و نواحی صنعتی و جذب سرمایه گذاران صنعتی از وظایف این شرکت می باشد، اظهار داشت: با بهره برداری از یک هزار و ۲۸۴ واحد صنعتی و تولیدی، زمینه اشتغال برای بیش از ۲۲ هزار و ۶۰۰ نفر فراهم شده است.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه یکی از اهداف شرکت شهرک های صنعتی، استقرار واحدهای صنعتی در شهرک ها و نواحی صنعتی برای برخورداری از مزایای متعدد سرمایه گذاری و زیست محیطی است، گفت: در حال حاضر ۳۴ شهرک و ناحیه صنعتی مصوب در استان وجود دارد که  از این بین، واگذاری زمین در ۱۹ شهرک و نیز ۶ ناحیه صنعتی به سرمایه گذاران بخش تولید و صنعت در حال انجام می باشد.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی آذربایجان غربی با تاکید بر اینکه واحدهای مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی که در مناطق کمتر توسعه یافته باشند، می توانند از معافیت های مالی بهره مند شوند، ادامه داد: دریافت هزینه حق بهره برداری از تاسیسات در شهرک های صنعتی به صورت نقد و اقساط، افزایش تعداد اقساط در موارد خاص و همچنین بخشودگی از پرداخت بخشی از اقساط به موجب دستورالعمل های مصوب سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و با تصویب هیات مدیره شرکت استانی از دیگر مشوقات سرمایه گذاری در شهرک ها و نواحی صنعتی محسوب می شود.