به گزارش آدلین نیوز، ضرغامی -مدیر توزیع برق ولیعصر ارومیه- گفت: برابر مقررات برای ساختمان های فاقد پروانه ساخت می توان انشعاب برق غیردائم واگذار کرد و ارگان های صادر کننده مجوز می بایست ظرف مدت سه سال نسبت به تعیین تکلیف اقدام نمایند.

وی افزود: بر اساس ماده ۴ قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب دهم خرداد ماه سال ۹۶، دستگاه های مسئول موضوع این قانون می‌توانند نسبت به برقراری انشعاب های غیر دائم خدمات عمومی، موضوع این قانون مطابق با تعرفه مربوطه تا تعیین تکلیف قانونی از سوی مراجع ذی صلاح اقدام کنند.

این مقام مسئول ابراز داشت: بر این اساس، ساختمان های بدون پروانه تا سه سال می توانند از برق غیر دائم استفاده کنند تا در این مدت با پیگیری امور از سوی مراجع صادرکننده مجوز، مشکل مجوزهای قانونی ملک خود را برطرف کنند.

ضرغامی با بیان اینکه استفاده از برق غیر مجاز خسارات زیادی را به شبکه توزیع وارد می کند اظهار کرد: شرکت توزیع برق سعی دارد برق های غیرمجاز را جمع آوری کرده و در چارچوب قانون، انشعاب برق به متقاضیان واگذار کند بنابراین مالکان ساختمان های فاقد پروانه بجای استفاده از برق غیرمجاز نسبت به اخذ انشعاب اقدام کنند.

وی خاطرنشان ساخت: متقاضیان اشتراک برق و کسانی که هم اکنون از برق غیر مجاز استفاده می کنند با مراجعه به شرکت های برق، می توانند ضمن برخورداری از برق استاندارد و مجاز، از تسهیلاتی که در این زمینه در نظر گرفته شده استفاده کرده و بهای اشتراک را تا شش قسط پرداخت کنند.

پرداخت ۲۸۰ میلیون تومان پاداش به مشترکان همکار برق ولیعصر

ضرغامی -مدیر توزیع برق ولیعصر ارومیه- با بیان اینکه سال گذشته ۲۸۰ میلیون تومان پاداش به مشترکان همکار در حوزه برق ولیعصر پرداخت شد تصریح کرد: از این میزان، بالغ بر ۱۶ میلیون تومان مربوط به CNG های فعال در این حوزه بود که امسال نیز مشترکان برق می توانند در قبال همکاری با توانیر و مدیریت برق مصرفی از پاداش برخوردار شوند.