بیست و یکمین شماره هفته نامه منطقه ای «امید خوی» منتشر شد

در این شماره می خوانید:

دکتر سید تقی کبیری: باید در آذربایجان غربی به سمت خصوصی سازی حرکت کرد

تنها مسجد روباز ایران نمادی از تاریخ دوره ایلخانی در خوی

شمس تبریزی گنجینه فرهنگی خوی

اوج هنر ۷۰۰ ساله قالیبافی در تار و پود فرش ریز ماهی خوی

سیره رفتاری امام رضا(ع) در خانواده

چرا بازاندیشی و بازنگری نمی کنیم؟!

حضور خوی در نمایشگاه بین المللی فرش تبریز

اکبرزاده شهردار خوی: پویایی و توسعه مهمترین دستاورد اعتماد شهروندان به شهرداری

در استقبال از کتاب تاریخ فرهنگ و گردشگری فیرورق(پئره)

بازدید ۱۵۰ هزار نفر از بناهای تاریخی خوی

بیست و یکمین شماره هفته نامه منطقه ای «امید خوی» را از دکه های مطبوعاتی بخواهید.