هوشیار -کارشناس شبکه های اجتماعی پلیس فتا- در کارگاه آموزشی “خانواده و تکنولوژی های نوظهور” ویژه همکاران شاغل صنعت آب و برق استان آذربایجان غربی به ویژگی ها، خدمات، تهدید ها و فرصت ها فضای مجازی اشاره و اظهار کرد: پویایی زمان، فشردگی مکان، تکثر و تنوع عددی، پیوستگی و یکپارچگی، گمنامی هویت و فردگرایی از ویژگی های فضای مجازی است.

وی افزود: با به وجود آمدن تکنولوژی های جدیدتر روز به روز گستردگی فضا مجازی بیشتر می شود که شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها با توجه به فراگیر شدن استفاده از گوشی های هوشمند در خانواده ها اثرگذارتر است.

هوشیار با اشاره به گستردگی فضای مجازی اذعان داشت: در سال ۲۰۲۰ کسانی که از فضای مجازی استفاده می کنند بیشتر از کسانی می شوند که به برق و آب آشامیدنی سالم دسترسی خواهند داشت.

وی در ادامه ی معرفی برخی کلید واژه و اصطلاحات فضای مجازی و انواع شبکه های اجتماعی اذعان کرد: استفاده از فضای مجازی و شبکه های اجتماعی باعث کاهش ارتباطات انسانی و انزوای اجتماعی، اعتیاد اینترنتی، اتلاف وقت و کاهش بهره وری، آسیب های مالی و حیثیتی، بی بندو باری و سلطه غرب و آسیب های امنیتی شود.

این کارشناس شبکه های اجتماعی، به نقاط قوت و ضعف فضای مجازی و اثرات آن در زندگی فردی و اجتماعی پرداخت و گفت: ترویج سبک زندگی غربی از معضلات فضای مجازی است که باید با حضور مثبت و امر به معروف و نهی از منکر از گسترش این فضا جلوگیری کرد.

هوشیار، مهارت خودکنترلی، تکنیک تمرین متصاد، تغیر عادات رفتاری، کار و فعالیت های جایگزین، طرح سوالهای بنیادین و ریشه یابی، پایبندی زنانشویی و تعهدات اخلافی، تقویت نشاط در زندگی زنانشویی و قانون گذاری در استفاده از فضای مجازی را از راهکارهای روانشناختی برای پیشگیری از اسیب ها و ترک هرزه نگاری برشمرد.

وی گفت: فضای مجازی با وجود ضعفها و تهدیدها، فرصت و بستری برای ارائه خدمات آموزشی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، اجتماعی فراهم کرده و رفاه اجتماعی را ارتقا داده است.

در پایان این کارگاه آموزشی از مادران نمونه و بانوان حوزه عفاف و حجاب صنعت آب و برق استان آذربایجان غربی تجلیل شد.