به گزارش آدلین نیوز، محمد حضرت پور -شهردار ارومیه- با اشاره به آسفالت معابر از سال جدید، عنوان کرد: آسفالت رویه و آسفالت خاکی معابر شهر از ابتدای سال جاری آغاز شده و در این راستا تا حال حاضر در حدود ۴۲ هزار و ۹۵۲ تن آسفالت در معابر مختلف توزیع شده است.

این مقام مسئول بیان کرد: اکیپ های آسفالت در سطح مناطق پنج گانه در حال  گشت زنی هستند تا معابری که نیازمند به مرمت هستند گزارش و نسبت به مرمت آسفالت آنها اقدام شود.

حضرت پور با بیان اینکه در حال حاضر نهضت آسفالت معابر در نقاط مختلف شهری تداوم دارد، اظهار داشت: اولویت آسفالت معابر شهری خیابان های منتهی به رنگ میانی است.

وی با اشاره به نگاه ویژه مدیریت شهری به بافت فرسوده در سال جدید، تصریح کرد: جداره سازی خیابان امام(ره)، ساماندهی بازار تاریخی و آسفالت معابر در بافت فرسوده شهری از اولویت های شهرداری ارومیه در سال ۹۸ است.

شهردار ارومیه خاطر نشان کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه چاله شهری و همچنین آسفالت کوچه ها  با سامانه ۱۳۷ در ارتباط باشند.