به گزارش آدلین نیوز، نادر نانبخش -مدیرکل بیمه سلامت آذربایجان غربی- با اعلام این مطلب در ادامه افزود: در هفته جاری از بابت ۴ درصد سهم پایش وزارت بهداشت، مبلغ ۳ میلیارد و ۷۵ میلیون تومان به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ارومیه و مبلغ ۴۲۵ میلیون تومان به دانشگاه علوم پزشکی خوی پرداخت شده است.

این مقام مسئول در خصوص سایر پرداختها نیز توضیح داد و گفت: از بابت تخصیص اعتبارات پرسنلی سطح یک روستاییان مبلغ ۲ میلیارد و ۵۸۳ میلیون تومان به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ارومیه و مبلغ ۳۵۷ میلیون تومان نیز به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی پرداخت شد.

دکتر نانبخش تصریح کرد: اعتبار پرسنلی سطح یک روستاییان بابت پوشش بیمه سلامت روستاییان، عشایر و ساکنان شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر به شبکه های بهداشت و درمان این مناطق پرداخت می شود که بر اساس تعداد جمعیت تحت پوشش بین این مراکز توزیع می گردد.

وی افزود: بر اساس تعداد بیمه شدگان تحت پوشش صندوق روستاییان بیشترین مبلغ تخصیصی به شبکه بهداشتی درمانی ارومیه به مبلغ ۷۰۷ میلیون تومان و کمترین اعتبار تخصیصی به شبکه بهداشت و درمان چایپاره به مبلغ ۵۳ میلیون تومان تخصیص یافته است.

شایان ذکر است، اداره کل بیمه سلامت استان آذربایجان غربی در این استان بیش از ۲ میلیون نفر بیمه شده دارد که تحت پوشش صندوق های ۵ گانه(صندوق کارکنان دولت، صندوق روستائیان، عشایر و ساکنین شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر، صندوق سایر اقشار، صندوق بیمه سلامت همگانی و صندوق بیمه سلامت ایرانیان) این اداره کل هستند.

همچنین بیشترین جمعیت بیمه شدگان این اداره کل در این صندوق ها مربوط به صندوق روستائیان، عشایر و ساکنین شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر می باشد که شامل یک میلیون و ۱۸۵ هزار و ۳۹۹ نفر بیمه شده می شوند.