این مطلب را معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی در جلسه آسیب شناسی مدیریت مراقبت HIV / AIDS در نظام شبکه عنوان کرد.

به گزارش آدلین نیوز، جلسه هماهنگی و آسیب شناسی مدیریت مراقبت HIV / AIDS در نظام شبکه با حضور مدیران شبکه بهداشت درمان و روسای مراکز بهداشت شهرستان های ارومیه، بوکان، پیرانشهر، سلماس، ماکو، میاندوآب، مهاباد و نقده در سالن اجتماعات حوزه معاونت بهداشت برگزار گردید.

در این جلسه دکتر رسول انتظار مهدی معاون بهداشتی دانشگاه ضمن قدردانی از مدیران در اجرای مطلوب طرح کنترل فشار خون، ارکان برنامه استراتژیک ایدز را به حاضران تبیین نمود و اظهار داشت: علیرغم سپری شدن بیش از ربع قرن از شیوع و بروز بیماری در کشور هنوز هم در اطلاع رسانی و آگاهی بخشی عمومی دچار مشکل هستیم و در حالی که دنیا پایان اپیدمی ایدز را جشن می گیرد ما در بیم افزایش موارد آلودگی در زنان و کودکانمان می باشیم.

وی ضمن بر شمردن برخی مشکلات اجرایی به ضعف جدی در تعیین مخاطبان برای انجام تست سریع و ضرورت خدمات تشخیصی متمرکز تاکید نمود .

در ادامه گزارشی از وضعیت بیماری در جهان، ایران، آذربایجان غربی و اجزای چهارمین برنامه استراتژیک کشوری ایدز(۹۸-۹۴) با ذکر اهداف، راهبردها و چشم انداز نهایی به حاضران ارائه گردید.