به گزارش آدلین نیوز، مسئول روابط عمومی مخابرات منطقه آذربایجان غربی درباره کسب این عنوان کشوری به خبرنگار ما گفت: پنج محور امتیاز مدیریتی بر اساس مشارکت در تمامی برنامه های روابط عمومی، درصد تحقق برنامه های تولید و انتشار آثار رسانه ای، درصد تحقق برنامه های مدیریت تبلیغات، درصد تحقق برنامه شرکت در همایش ها و نمایشگاه های داخلی و خارجی و همکاری درون گروهی در ارسال اطلاعات استراتژیک از جمله مهم ترین شاخص های ارزیابی ادارات روابط عمومی مناطق مخابرات سراسر کشور هستند.

مهندس علی نژاد افزود: مطابق با این شاخص ها، نهایتاً اداره کل ارتباطات و امور بین الملل مخابرات ایران در گزارش خود “اداره روابط عمومی مخابرات منطقه آذربایجان غربی” را با امتیاز ۹۸ به عنوان موفق ترین واحد روابط عمومی کشور در آخرین ارزیابی خود انتخاب کرد.

وی ادامه داد: در این ارزیابی، استان های فارس و قزوین نیز به ترتیب در جایگاه دوم و سوم این ارزیابی قرار گرفتند.

رئیس اداره روابط عمومی مخابرات منطقه آذربایجان غربی تاکید کرد: بدون شک موفقیت های چشمگیر روابط عمومی مخابرات منطقه آذربایجان غربی مرهون حمایت های سرپرست مخابرات منطقه آذربایجان غربی از برنامه های این واحد است.

این مقام مسئول، همچنین از تلاش ها و فعالیت های همکاران ساعی و تلاشگر اداره روابط عمومی مخابرات منطقه آذربایجان غربی در کسب این موفقیت قدردانی کرد.