محمد مهدی شهریاری در جلسه ویدئو کنفرانس استانداران آذربایجان‌غربی، آذربایجان‌شرقی و اردبیل، بر لزوم اجرای محدودیت های ویژه کنترلی در گذرگاه های ارتباطی به آذربایجان‌شرقی تاکید کرد.

وی اظهار کرد: به طور قطع اعمال محدودیت ویژه در ترددهای بین استانی سهم بسزایی در قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا دارد.

استاندار آذربایجان غربی افزود: آمار ترددهای مابین دو استان بر ضرورت اجرای محدودیت های ویژه و کنترل های بهداشتی تاکید می کند.

استاندار آذربایجان‌غربی تصریح کرد: به همت ارتش و حضور نیروی انتظامی در محورهای جاده شهید کلانتری از روستای آق‌گنبد، میاندوآب به ملکان، سلماس به تسوج و سه راهی ایواوغلی به سمت مرند ایست‌های بازرسی مشترک با آذربایجان‌شرقی جهت تشدید کنترل های ترددی مستقر می شوند.‌

وی از مردم و مسافران درخواست کرد جهت قطع زنجیره انتقال ویروس از هرگونه تردد غیرضروری خودداری کنند.

خاطرنشان می شود این ویدئو کنفرانس به منظور هماهنگی و انسجام بخشی به اقدامات کنترلی جهت قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا، استانداران آذربایجان‌غربی، آذربایجان‌شرقی و اردبیل به همراه برخی از اعضای ستادهای استانی مقابله و مدیریت بیماری کرونا برگزار و در این ارتباطی تصویری، استانداران به تشریک مساعی و اتخاذ سیاست‌های مشترک تشدید محدودیت در ترددها پرداختند.

منبع: تجارت آنلاین

آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کرونا، محمدمهدی شهریاری