به گزارش آدلین نیوز، سرپرست مخابرات منطقه آذربایجان غربی در این مراسم ضمن تبریک هفته بسیج اظهار کرد: امروز تقویت ظرفیت های بسیج می‌تواند در این شرایط سخت برای تمامی سازمانها تعیین کننده باشد و با ایجاد روحیه بسیجی و جهادی و تلاش بیشتر می توانیم از این مرحله سخت و حساس عبور و در مسیر خدمتگزاری به مردم عزیز قدم برداریم.

چنگیز نوری، تبعیت از فرامین مقام معظم رهبری، استقامت، پایداری، اخلاص و از خود گذشتگی را از ویژگی های مهم بسیج عنوان کرد و افزود: بسیجیان همیشه رهنمودهای مقام معظم رهبری را سر لوحه کار خود قرار می دهند و برای سرافرازی ایران اسلامی و اهداف انقلاب قدم برمی دارند.

سرپرست مخابرات آذربایجان غربی با بیان اینکه تفکر بسیجی در بین همه کارکنان مخابرات منطقه آذربایجان غربی وجود دارد گفت: کارکنان خدوم این سازمان با وحدت، همدلی و تلاش مضاعف در جهت اهداف سازمان قدم برمی دارند و تا کنون شاهد تلاش های خوبی در سطح مجموعه مخابرات منطقه برای خدمتگزاری به مردم بودیم.

سرهنگ کاظمی، فرمانده حوزه ۲ شهید باباساعی بسیج ادارات کل استان آذربایجان غربی هم در این مراسم با تبریک هفته بسیج در خصوص بسیج و جایگاه آن سخنرانی و از فعالیت های مخابرات منطقه آذربایجان غربی در عرصه بسیج تقدیر کرد. در پایان این مراسم از پدر شهید و بسیجی نمونه پایگاه مقاومت شهید مطهری مخابرات آذربایجان غربی تجلیل شد.