به گزارش آدلین نیوز، محسن حمزه لو -مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی- که به منظور جلوگیری از فرصت سوزی و شتاب مضاعف در تکمیل پروژه‌های راهسازی از عملیات تکمیلی بزرگراه ارومیه سرو بازدید کرد گفت: در حال حاضر عملیات قیرپاشی در بخشی از قطعه پایانی بزرگراه ارومیه سرو اجرا و جهت حذف نقاط پرحادثه و تسهیل در رفت‌و‌آمد روستاییان سه دستگاه دوربرگردان و یک دستگاه زیرگذر نیز احداث می‌شود.

وی در ادامه افزود: توسعه مبادلات اقتصادی کشورهای ایران و ترکیه، رونق صنعت گردشگری و کاهش سوانح جاده‌ای از مهم ترین مزایای توسعه این بزرگراه است.

حمزه لو خاطرنشان ساخت: اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی جهت شتاب بخشی و تسریع در تکمیل پروژه بزرگراه ارومیه سرو، اعتباری برابر با ١٠٠ میلیارد ریال اختصاص داده است.