معاونت روابط عمومی و تبلیغات سپاه شهدای آذربایجان غربی با اظهار تأسف و تألم اعلام کرد: بر اساس گزارشات رسیده، ظهر امروز سرگرد پاسدار وحید زرافشان، فرمانده گردان ۳۱۰ سپاه اشنویه در حین انجام ماموریت بر اثر حادثه ی ناگوار امنیتی به لقا الله پیوست.

معاونت روابط عمومی و تبلیغات سپاه شهدای آذربایجان غربی می افزاید: اخبار تکمیلی متعاقباً ارسال خواهد شد.