به گزارش عصر سلماس، موکب استقبال از زائران اربعین حسینی که از شهرستان های شمال آذربایجان غربی به مقصد مرز تمرچین در حرکت هستند، در شهرستان سلماس برپا شد.

مسافران از مبداء خوی، ماکو، پلدشت، شوط، چایپاره، چالدران و کشورهای همسایه ازجمله جمهوری آذربایجان و ترکیه به سمت شهرستان پیرانشهر درحال حرکت هستند .

پیاده‌روی اربعین، مراسم معنوی و نمایش اقتدار مسلمانان و آزادیخواهان جهان است که با حرکت میلیونی مردم، حماسه ای ماندگار را همه ساله رقم می زند .

امسال همزمان با این ایام معنوی موکب «شهداء گمنام سلماس» به همت ستاد شهرستانی اربعین حسینی و تلاش بسیجیان در مسیر جاده سلماس به ارومیه جهت خدمات رسانی و پذیرایی از زائرین و مسافران پیاده روی اربعین حسینی برپا گردیده و همه روزه در حال فعالیت است.