مشروح ماجرا و پشت پرده فیلم ساختگی تیراندازی عراقی‌ها به زائرین اربعین را در این فیلم ببینید: