https://adlinnews.ir

عاشقانه ای برای تراکتور محبوب از روزهای سخت و خاطره انگیز

عاشقانه ای برای تراکتور محبوب

به گزارش آدلین نیوز، در این فیلم که هم یادآور روزهای سخت اما خاطره انگیز و هم تداعی کننده خاطرات تلخ و شیرین است مرور خواهیم کرد صحنه هایی را که خالق آنها طرفداران محبوب ترین تیم شهرستانی و غیر دولتی ایران هستند تیمی که نه به پشتوانه مالی دولت بلکه همواره با تکیه بر […]

پنجشنبه, ۱۰ بهمن ۱۳۹۸