تبلیغات

سرپرست مخابرات منطقه آذربایجان غربی خبر داد؛

ایجاد، تجهیز و ارتقای بیش از ۶۰ سایت روستایی همراه اول در آذربایجان غربی طی شش ماهه نخست سال جاری

سرپرست مخابرات منطقه آذربایجان غربی از آغاز پروژه های ایجاد، تجهیز و ارتقای بیش از 60 سایت روستایی همراه اول در آذربایجان غربی طی شش ماهه نخست سال جار...

ارتباطات و فناوری اطلاعات