تبلیغات

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی آذربایجان غربی:

شهرک فناوری ارومیه می تواند نقش مهمی در اعتلای صنعت و فناوری آذربایجان غربی ایفا نماید

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی آذربایجان غربی گفت: شهرک فناوری ارومیه می تواند نقش مهمی در رشد و اعتلای صنعت و فناوری در آذربایجان غربی داشته باشد....

ارتباطات و فناوری اطلاعات