تبلیغات

مدیر بانک صنعت و معدن آذربایجان غربی:

سرلوحه تمامی فعالیت های بانک صنعت و معدن آذربایجان غربی حمایت حداکثری از تولید و رفع موانع آن است

مدیر بانک صنعت و معدن آذربایجان غربی گفت: آذربایجان ‌غربی با توجه به ظرفیت‌های منطقه، قابلیت توسعه بخش صنعت و گسترش صادرات محصولات صنعتی به کشورهای هم...

بانک و بیمه و بورس