تبلیغات

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی:

استان آذربایجان غربی در حوزه گردشگری از پتانسیل بالایی برخوردار است

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی در جلسه هماهنگی دومین جشنواره ملی گردشگری آذربایجان غربی گفت: استان آذربایجان غربی در حوزه گر...

میراث فرهنگی و گردشگری