مراسم اهدای ۵۰۰ سری جهیزیه به نو عروسان مناطق محروم