https://adlinnews.ir

آدلین نیوز آرامش روانی

نقش حجاب و عفاف در تأمین آرامش روانی جامعه

روز حجاب

فاطمه علیزاده – سردبیر افتخار آذربایجان ۲۱ تیر ماه در تقویم ایران به عنوان روز عفاف و حجاب ثبت شده است. این روز یادآور قیام مردمی غیور علیه دستور کشف حجاب است که طی آن تعداد زیادی از زنان عفیف ایران برای دفاع از تاج سروری‌شان در مسجد گوهر‌شاد مشهد به خاک و خون کشیده […]

چهارشنبه, ۲۲ تیر ۱۴۰۱