https://adlinnews.ir

آدلین نیوز آقازاده

دستگاه تست کرونا امروز در ارومیه به بهره برداری می رسد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی

رییس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی گفت: دستگاه تست کرونا خریداری و مرکز تست کرونا در استان راه‌اندازی شده است که این مرکز تا ظهر امروز به فاز بهره‌برداری خواهد رسید.

چهارشنبه, ۱۴ اسفند ۱۳۹۸