https://adlinnews.ir

آدلین نیوز بازگشایی مدارس

شما دانش‌آموزان می‌توانید دوران شکوهمند علمی ایران را احیا کنید

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همزمان با آغاز سال تحصیلی در دبیرستان البرز، خطاب به دانش‌آموزان گفت: شما می‌توانید دوران شکوهمند علمی ایران را احیا کنید و در نوآوری علمی پیشتاز باشید.

سه شنبه, ۶ مهر ۱۳۹۵