https://adlinnews.ir

آدلین نیوز تولیت مسجد جمکران

لبخند زدن و مصافحه با دشمن خطر را از کشور دور نمی کند

مشهد ـ تولیت مسجد جمکران گفت: با لبخند زدن و مصافحه با دشمن خطر از سر جمهوری اسلامی ایران برداشته نمی‌شود وکسانی که این نغمه را به راه انداخته‌اند مخالف قرآن و تجربه تاریخی ملت عمل کرده‌اند.

سه شنبه, ۶ مهر ۱۳۹۵