https://adlinnews.ir

آدلین نیوز حمایت هواداران

هواداران تراکتور صداقت ببینند حمایت می کنند

هواداران تراکتور

بعد از چند خرید موفق خارجی که موجب رضایت هواداران تراکتور شد، تمامی رسانه‌های هواداری به‌طور همه‌جانبه از باشگاه حمایت کردند تا خریدهای مؤثر برای بستن تیمی قدرتمند تداوم داشته باشد.

سه شنبه, ۲۵ مرداد ۱۴۰۱