https://adlinnews.ir

آدلین نیوز حیدر نویدی

پیشکسوتان رسانه ای ارومیه در دفتر روزنامه آبشار حضور یافتند

روزنامه آبشار

قبل از ظهر امروز دوشنبه دهم آذر ماه ۱۳۹۹ ، تعدادی از پیشکسوتان رسانه ای ارومیه و آذربایجان غربی به مناسبت چهلمین روز درگذشت روزنامه نگار فقید و متعهد شادروان حیدر نویدی، در مقابل دفتر روزنامه آبشار در ارومیه حضور یافتند.

دوشنبه, ۱۰ آذر ۱۳۹۹