https://adlinnews.ir

آدلین نیوز دانشگاه علوم پزشکی

دستگاه تست کرونا امروز در ارومیه به بهره برداری می رسد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی

رییس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی گفت: دستگاه تست کرونا خریداری و مرکز تست کرونا در استان راه‌اندازی شده است که این مرکز تا ظهر امروز به فاز بهره‌برداری خواهد رسید.

چهارشنبه, ۱۴ اسفند ۱۳۹۸

افتتاح پروژه ساختمان دیالیز بیمارستان طالقانی ارومیه طی یک و نیم سال آینده

رئیس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی گفت: ساختمان دیالیز خیرساز بیمارستان طالقانی ارومیه در زیربنای ۳ هزار متر مربع احداث می شود که قابلیت افزایش به بیش از ۴ هزار متر مربع را نیز داشته و انتظار داریم این پروژه ظرف یک سال و نیم آینده به افتتاح برسد.

سه شنبه, ۱۶ مهر ۱۳۹۸