https://adlinnews.ir

آدلین نیوز رحمت حاجی زاده

کارت سوخت جدید ثبت کنندگان کارت بانکی بزودی از طریق پست تحویل داده می شود

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ارومیه

معاون بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ارومیه گفت: کسانی از طریق «سامانه دولت همراه» کارت بانکی معرفی کرده بودند تا به جای کارت سوخت استفاده کنند، برای آنها کارت سوخت صادر شده و به زودی به درب منازلشان ارسال می شود.

دوشنبه, ۷ مرداد ۱۳۹۸