https://adlinnews.ir

آدلین نیوز سوختگیری

اجتناب رانندگان خودروها از سوختگیری در جایگاه ها حین تخلیه نفتکش

احمد مجرد

مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه ارومیه گفت: سوختگیری خوردوها در حین تخلیه نفتکش ها ممنوع بوده و جایگاه ها موظف هستند تا اتمام تخلیه از فروش سوخت به مشتریان خودداری نمایند.

سه شنبه, ۱۱ تیر ۱۳۹۸