https://adlinnews.ir

آدلین نیوز شهرداری ارومیه

اجرای ۴۰ برنامه فرهنگی در شهر ارومیه به مناسبت دهه امامت و ولایت

روابط عمومی شهرداری ارومیه

مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ارومیه گفت: به مناسبت دهه ولایت و امامت، ۴۰ برنامه فرهنگی و اجتماعی متنوع با رویکرد ایجاد شور و نشاط اجتماعی و معنوی در مناطق ۵ گانه ارومیه اجرا می شود.

شنبه, ۲۶ مرداد ۱۳۹۸

مشارکت سپاه و شهرداری ارومیه در قالب قرارگاه امام خامنه ای

شهردار ارومیه

شهردار ارومیه گفت: قرارگاه امام خامنه ای با مشارکت سپاه و شهرداری ارومیه در ساخت سالن های ورزشی، درمانگاه، آسفالت و زیرسازی مناطق خارج از محدوده و حاشیه شهر اقدامات خوبی انجام داده است.

جمعه, ۲۵ مرداد ۱۳۹۸