https://adlinnews.ir

آدلین نیوز قرآن

مرحله استانی پانزدهمین جشنواره سراسری قرآن و نماز فرزندان کارکنان وزارت نیرو در ارومیه برگزار شد

جشنواره قرآن و نماز فرزندان کارکنان وزارت نیرو در ارومیه

رئیس شورای فرهنگی و دینی وزارت نیرو در آذربایجان غربی گفت: مرحله استانی پانزدهمین جشنواره سراسری قرآن و نماز فرزندان کارکنان وزارت نیرو با حضور بیش از ۸۰ نفر از فرزندان کارکنان صنعت آب و برق آذربایجان غربی برگزار شد.

چهارشنبه, ۲ مرداد ۱۳۹۸

برگزاری مرحله استانی پانزدهمین جشنواره سراسری قرآن و نماز فرزندان کارکنان وزارت نیرو در ارومیه

داود صالح نمدی

رئیس شورای فرهنگی و دینی وزارت نیرو در آذربایجان غربی گفت: مرحله استانی پانزدهمین جشنواره سراسری قرآن و نماز فرزندان کارکنان وزارت نیرو برگزار می شود.

سه شنبه, ۱ مرداد ۱۳۹۸