https://adlinnews.ir

آدلین نیوز متروی تبریز

ایستگاه مترو در میدان ساعت، نقطه عطف روان‌سازی ترافیک در مرکز شهر

رفت و آمد برای انسانی که در شهرهای بزرگ زندگی می کند، تبدیل به یکی از دغدغه های قابل تامل شده است؛ دغدغه ای که با محوریت تردد ایمن در کمترین زمان ممکن، برنامه ریزی ها و صرف هزینه های گاه بسیار گزاف را می طلبد تا این خواسته به حق و به جای شهروندان تامین گردد.

یکشنبه, ۴ مهر ۱۳۹۵