https://adlinnews.ir

آدلین نیوز نانوایی

رصد مستمر و روزانه فعالیت ۴۷۳۸ واحد نانوایی در آذربایجان غربی ضروری است

رئیس جهاد کشاورزی آذربایجان غربی

رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: تعداد ۴ هزار و ۷۳۸ واحد نانوایی در سطح استان فعال است که بازرسی مستمر و روزانه از این واحدها در اسرع وقت ضروری است.

شنبه, ۹ بهمن ۱۴۰۰