https://adlinnews.ir

آدلین نیوز همایش ملی

چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران در ارومیه برگزار می شود

چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران در ارومیه

دبیر اجرایی چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران گفت: چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران ۲۵ و ۲۶ تیرماه به میزبانی شهر ارومیه برگزار می شود.

پنجشنبه, ۲۰ تیر ۱۳۹۸