https://adlinnews.ir

آدلین نیوز گاز آذربایجان غربی

اجرای بیش از ۳۴۰ کیلومتر شبکه گاز طبیعی در آذربایجان غربی طی سال جاری

مدیرعامل گاز آذربایجان غربی

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان غربی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۳۴۰ کیلومتر شبکه گاز طبیعی در استان اجرا شده که با این مقدار از عملیات صورت گرفته، مجموع کل شبکه و خط انتقال اجرا شده در استان به ۱۴ هزار کیلومتر رسید.

چهارشنبه, ۹ مرداد ۱۳۹۸

از ابتدای امسال بیش از ۳۰۰ کیلومتر شبکه گذاری گاز طبیعی در آذربایجان غربی اجرا شده است

علیرضا شیخی

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان غربی گفت: از ابتدای سال ۹۸ بیش از ۳۰۰ کیلومتر شبکه گذاری گاز طبیعی در آذربایجان غربی اجرا شده که این امر نشان دهنده میزان تعهد و رویکرد شرکت گاز استان در گازرسانی به مناطق بی بهره از این نعمت خدادادی است.

دوشنبه, ۱۷ تیر ۱۳۹۸