به گزارش آدلین نیوز به نقل از فارس، محمدمهدی شهریاری در نامه ای از رئیس جمهوری درخواست کرد، با توجه به محدودیت زمانی نگهداری سیب در سردخانه ها و فساد پذیری آن، دستور لازم به وزارتخانه های صمت و جهاد کشاورزی برای جلوگیری از خسارت به باغداران و تسهیل در فرایند صادرات سیب را مورد توجه ویژه قرار دهند.

استاندار آذربایجان غربی تجدید نظر در ارزش گذاری سیب و درجه بندی آن، اعطای مشوق های صادراتی برای افزایش صادرات سیب، راه اندازی خط سبز برای محصول صادرات سیب در گمرکات، رایزنی های اقتصادی جهت رفع موانع صادراتی و موافقت با تهاتر صادرات سیب با محصولات گرمسیری و معافیت صادرات سیب درختی از تعهد ارزی در سالجاری و رفع تعلیق کارت های بازرگانی را از جمله موارد پیشنهادی برای تسهیل در صادرات سیب دانست.

رئیس جمهور نیز در پاسخ به درخواست استاندار آذربایجان غربی به وزرای صمت و جهاد کشاورزی و نیز بانک مرکزی دستور داد تا اقدامات لازم برای جلوگیری از خسارت به کشاورزان و باغداران را از طریق تسهیل در صادرات سیب درختی را به عمل آورند.

گفتنی است به دنبال دستور رئیس جمهور علاوه بر حل درخواست تهاتر سیب با میوه های گرمسیری، سایر موارد نیز در در دست پیگیری است.