مهندس سید مجید صدری -مدیرعامل شرکت مخابرات ایران- با اعلام مطلب فوق در ادامه افزود: برای تمام کارکنان مراکز ۲۰۲۰، در صورت پاسخگویی بیشتر از حداقل تعداد تماس تعیین شده، به ازای هر تماس مبلغی به عنوان کارانه پرداخت می شود.

وی اظهار داشت: به منظور برآورده شدن اهداف و شاخص های مراکز تماس، جذب پاسخگو به صورت ساعتی نیز امکان پذیر است؛ یعنی برای افرادی که به صورت پاره وقت وساعتی تمایل به اشتغال دارند شامل گروه هایی مانند دانشجویان ، سربازان و… امکان همکاری و دریافت حقوق متناسب با تعداد پاسخگویی فراهم شده است.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران تصریح کرد: با توجه ویژه به کارکنان مراکز ۲۰۲۰، اقدامات اضافه دیگری برای پرسنل برنامه ریزی شده است؛ به نحوی که برای کارکنانی که پاسخگویی قوی تر و بالاتر از میانگین استاندارد تعریف شده دارند، به ازای هر تماس، پاداش جداگانه ای در نظر گرفته می شود.

این مقام مسئول ادامه داد: توجه به سرمایه انسانی وبه خصوص کارکنانی که در نزدیک ترین حوزه ارتباط با مشتریان و تعامل با آن ها قراردارند، از مهمترین اولویت های مجموعه مخابرات ایران است.

مهندس صدری خاطرنشان کرد: استانداردسازی وضعیت پاسخگویی وپرداخت پاداش و کارانه ویژه به کارکنان برتر در رفع دغدغه های کارکنان این مراکز موثر خواهد بود.