به گزارش آدلین نیوز، محمود حسن زاده -معاون بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ارومیه- در جلسه توجیهی عرضه بنزین با کارت سوخت شخصی در جمع جایگاه داران عرضه سوخت گفت: استفاده از کارت سوخت هوشمند از قاچاق سوخت و سوء استفاده از آن جلوگیری می کند.

وی از دارندگان کارت سوخت شخصی بنزین خواست تا ۲۰ مرداد ماه حتماً یکبار با کارت سوخت خودروی شخصی خود سوختگیری نمایند.

معاون بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ارومیه در خصوص مسائل احتمالی اجرای این طرح گفت: در ابتدای اجرای این طرح، امکان عرضه سوخت با کارت جایگاه دار برای کسانی که هنوز کارت سوخت ثبت نام نکرده اند یا کارت سوخت را همراه خود ندارند، وجود دارد اما با اعمال محدودیت در کمیت بنزین سوخت به راننده عرضه می‌شود و به مرور این محدودیت بیشتر می شود تا اینکه همه کارت سوختشان را تهیه یا فعال و از آن استفاده کنند.

رئیس ناحیه مرکزی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ارومیه نیز در جمع جایگاه داران ضمن تقدیر و تشکر از تعامل و همراهی مالکین مجاری عرضه گفت:اپراتور جایگاهها نقش بسیار مهمی در اطلاع رسانی اجرای طرح های سامانه هوشمند سوخت دارند.

رحمت حاجی زاده با بیان مطلب فوق افزود: مالکین جایگاه ها در این فرصت کم، جلسات متعددی با اپراتورها و کارگران جایگاه ها برگزار کنند و بسته اطلاع رسانی روابط عمومی را در ارتباط با اجرای طرح الزام استفاده از کارت سوخت شخصی را مطالعه و به نحو مقتضی به پرسشهای احتمالی رانندگان پاسخ دهند.

رئیس روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ارومیه با بیان اینکه رمز اولیه کارت های سوخت جدید ۴ رقم شماره ملی فرد صاحب کارت است، تصریح کرد: اگر کسی رمز کارت سوخت را فراموش کرده باشد، می‌تواند با در دست داشتن مدارک خودرو و کارت ملی به ادارات تابعه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه مستقر در شهرستان ها مراجعه و یا از طریق تماس با شماره ۰۹۶۲۷ راهنمایی های لازم را برای دریافت آدرس مراکز رمزگشایی کارت سوخت دریافت کنند.

ناصر مقدسی افزود: بسته اطلاع رسانی طرح الزام برای استفاده کارت سوخت شخصی در اختیار همه مالکین جایگاهها قرار گرفته و جایگاهداران می توانند در محل جایگاه علاوه بر پوستر و بنر طرح مذکور نسبت به اطلاع رسانی دقیق و جامع تر اقدام کنند.

در این جلسه توجیهی مدیرعامل یکی از شرکتهای برند و انجمن صنفی جایگاه داران و همچنین رئیس سامانه هوشمند سوخت منطقه از دیگر سخنرانان بودند و در پایان جلسه به پرسش های جایگاه داران پاسخ لازم داده شد.