به گزارش آدلین نیوز، قنبر کریم نژاد در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به بررسی صلاحیت ها گفت: از ۵۳۱ نفر ثبت نامی داوطلبین مجلس در سطح استان ۱۹۵ نفر با ۳۷ درصد تایید و ۳۰۳ نفر با ۵۷ درصد رد صلاحیت شده و ۳۳ نفر با ۶ درصد انصراف داده اند.

وی تصریح کرد: تمام کاندیداهایی که حق اعتراض برای دور دوم را دارند حداکثر ۱۰ نفر در سطح استان است و در مرکز استان هیچ فردی حق اعتراض ندارند.

کریم نژاد تغییر در وضعیت پرونده کاندیداهای تایید یا رد صلاحیت شده را منوط به تغییر وضعیت اسناد موجود در ستادهای نظارت اعلام و خاطرنشان کرد: این موضوع نهایتا یک درصد از کاندیداها را شامل می‌شود.

آمار مرحله اول شورای نگهبان به تفکیک شهر‌های استان به شرح زیر است:

در حوزه ارومیه از ۱۶۳ نفر داوطلب ثبت نامی ۶۹ نفر تایید و ۸۳ نفر رد صلاحیت و ۱۱ نفر انصراف دادند.

در حوزه بوکان از ۳۵ نفر داوطلب ثبت نامی ۸ نفر تایید و ۲۶ نفر رد و یک نفر انصرافی.

در حوزه پیرانشهر از ۲۹ داوطلب ثبت نامی ۱۲ نفر تایید و ۱۴ نفر رد صلاحیت و ۳ انصرافی.

در حوزه سلماس از ۳۵ داوطلب ثبت نامی ۱۷ نفر تایید و ۱۸ نفر رد صلاحیت شدند.

در حوزه شاهین دژ و تکاب از ۴۷ داوطلب ثبت نامی، ۱۹ نفر تایید و ۲۶ نفر رد صلاحیت و ۲ نفر انصرافی.

در حوزه خوی و چایپاره از ۴۹ ثبت نامی، ۱۴ نفر تایید و ۳۲ نفر رد و ۳ نفر انصرافی.

در حوزه ماکو چالدران پلدشت شوط از ۴۱ داوطلب ثبت نامی ۱۷ نفر تایید و ۲۲ نفر رد و ۲ نفر انصرافی.

در حوزه میاندوآب از ۳۰ نفر داوطلب ثبت نامی ۱۰ نفر تایید و ۱۸ نفر رد و ۲ نفر انصرافی.

در حوزه مهاباد از ۳۳ داوطلب ثبت نامی، ۲۲ نفر رد و یک انصرافی.

در حوزه نقده و اشنویه از مجموع ۷۹ داوطلب ثبت نامی، ۱۹ نفر تایید، ۴۲ نفر رد و ۱۸ نفر انصرافی.

رئیس هیئت نظارت بر انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی آذربایجان غربی در رابطه با موضوع برخورد شورای نگهبان با صلاحیت ها تاکید کرد: شورای نگهبان طبق قانون و با توجه به رفتار نامزدهای انتخاباتی و بدون در نظر گرفتن جناح و قومیت براساس قانون اساسی کشور صلاحیت های افراد را رد یا تایید کرده اند.

کریم نژاد افزود: از ۱۹۵ نامزد تایید صلاحیت شده ۱۷۳ نفر مورد بررسی قرار گرفته اند که از میان آنها ۶۰ نفر در جناح اصولگرایان، ۶۷ نفر در جناح اصلاح طلبان و ۴۶ نفر خود را مستقل از تمامی جناح ها معرفی کرده اند.

آذربایجان غربی، اخبار آذربایجان غربی، اخبار ارومیه، ارومیه، انتخابات، قنبر کریم نژاد، مجلس، نظارت