اخبار ارومیه

به گزارش آدلین نیوز، مجتبی نجفی -معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی- با اشاره به انجام عملیات عمرانی شهرداری ارومیه در بلوار کمربندی، گفت: خط لوله آبرسانی موجود در پروژه یوترن المهدی ارومیه جابجا می شود.

این مقام مسئول اظهار داشت: خط لوله آبرسانی منطقه در داخل پروژه قرار گرفته که در بازدید نمایندگان معاونت فنی و امور زیربنایی شهرداری ارومیه و معاونین بهره برداری و توسعه آب و فاضلاب شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی، مقرر شد خط انتقال آب مذکور به باند کندرو منتقل و انشعابات قدیمی به خط لوله جدید وصل شوند.