تبلیغات

مدیر کانون عاشیق های حوزه هنری آذربایجان غربی اعلام کرد؛

جلوگیری از انحطاط فرهنگی در عرصه موسیقی محلی هدف اصلی تشکیل کانون عاشیق هاست

مدیر کانون عاشیق های حوزه هنری آذربایجان غربی گفت: هدف اصلی تشکیل کانون عاشیق ها، جلوگیری از انحطاط فرهنگی در عرصه موسیقی محلی، رشد و توسعه موسیقی به...

موسیقی و هنرهای تجسمی