https://adlinnews.ir

آدلین نیوز خسارت

خسارت ۲۰۰ میلیارد تومانی به اراضی باغی و زراعی ارومیه

جهاد کشاورزی آذربایجان غربی

رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: متاسفانه بارش شدید تگرگ و سیل در روز ۱۷ شهریور ماه سال جاری، حدود ۲۰۰ میلیارد تومان به باغات و زمین های زراعی شهرستان ارومیه خسارت وارد کرده است.

چهارشنبه, ۲۰ شهریور ۱۳۹۸