https://adlinnews.ir

آدلین نیوز فرمانده کل سپاه

در نظر داریم تا ارتباطات سپاه را در تراز پیشرفته ترین سیستم های ارتباطی دنیا قرار دهیم

سرلشکر سلامی

فرمانده کل سپاه گفت: نرخ تولید علم و فناوری در عرصه ارتباطات، اطلاعات و سایبر بسیار بالا و به روز است و ما نیز در نظر داریم تا ارتباطات سپاه را در تراز پیشرفته ترین سیستم های ارتباطی دنیا قرار دهیم.

یکشنبه, ۱۶ تیر ۱۳۹۸