به گزارش آدلین نیوز، اکبر حسن بگلو با اعلام خبر فوق در ادامه افزود: در این راستا به منظور پیاده سازی صحیح و جامع طرح قبض سبز و حصول اطمینان از ارائه صورتحساب الکترونیکی بصورت صحیح و به موقع و یکپارچه در کشور، سامانه متمرکز ارائه قبوض الکترونیکی توسط شرکت توانیر راه اندازی خواهد شد.

وی با اعلام اینکه قبوض برق کاغذی از اول مرداد ماه حذف خواهد شد، از مشترکین برق استان خواست در اسرع وقت نسبت به ثبت شماره تلفن همراه خود اقدام نمایند.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی در ارتباط با مزایای اجرای این طرح به کاهش مراجعات حضوری، افزایش بهره وری و حفظ محیط زیست اشاره و تصریح کرد: با اجرای این طرح سالانه مبلغ ۹ هزار و ۱۸۷ میلیون ریال از بابت چاپ قبض و کاغذ و مبلغ ۳۴ هزار و ۲۲۴ میلیون ریال از بابت توزیع قبض و جمعاً مبلغ ۴۳ هزار و ۴۱۱ میلیون ریال در هزینه های این شرکت صرفه جویی خواهد شد.

حسن بگلو افزود: از تعداد یک میلیون و ۲۴۷ هزار و ۹۶۰ مشترک برق در سطح استان، تعداد ۸۴۵ هزار و ۷۹۴ مشترک نسبت به ثبت تلفن همراه خود اقدام نموده اند که انتظار می رود در فرصت باقی مانده بقیه مشترکان نیز نسبت به ثبت تلفن همراه خود اقدام نمایند.