اکبر حسن بگلو مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی در ادامه افزود: از بابت کاهش بار در ساعات پیک در سال گذشته به مشترکان صنعتی و کشاورزی استان در قالب طرح های تشویقی مدیریت مصرف مبلغ ۵۴ میلیارد ریال پاداش پرداخت شده است.


این مقام مسئول همچنین از واحدهای صنعتی، عمومی و اداری دارای مولد اختصاصی یا اضطراری برق استان خواست نسبت به آماده سازی و بهره برداری از این مولدها در ماه های تیر و مرداد از ساعت ۱۲ تا ۱۸ اقدام نمایند.


حسن بگلو خاطرنشان کرد: حداکثر بار مصرفی تعیین شده برای تابستان سالجاری در آذربایجان غربی ۱۰۸۹ مگاوات می باشد که نسبت به حداکثر بار تامین شده در تابستان سال گذشته ۱۰۴ مگاوات بیشتر است.