به گزارش آدلین نیوز، محرم اکبرزاده -شهردار خوی- با اعلام مطلب فوق در ادامه افزود: بخش مهمی از هنجارهای اجتماعی، انگیزه زندگی بهتر، احساس تعلق به شهر، تأثیرگذاری در روند مدیریت شهری، مشارکت پذیری و حتی سرمایه گذاری در زمینه های مختلف از سوی فعالان اقتصادی، فرهنگی و تجاری در حوزه های متعدد و متنوع شهری نیازمند پویایی شهر بوده و این پویایی ما حصل فعالیت های مختلفی از سوی مدیران شهری من جمله مدیران شهری شهرداری خوی است که این فعالیت ها می توانند در فراهم سازی بستر مناسب برای رشد فرهنگی و افزایش شادابی و نشاط در بین مردم حائز اهمیت باشند.

شهردار خوی تصریح کرد: شاد زیستن یکی از مهم ترین حقوق شهروندان بوده و شهرداری خوی با مدنظر قرار دادن این مؤلفه ارزشمند، تلاش خود را به کار گرفت تا برنامه ریزی های لازم برای اجرای مجموعه جشن های تابستانی شهرداری برای خانواده ها را در دستور کار خود قرار دهد.

محرم اکبرزاده افزود: مهم ترین مؤلفه این جشن ها، رویکرد جدیدی است که شهرداری خوی با توجه ویژه به کودکان در کنار خانواده ها، فضای شادی را برای تعداد بیشتری از کودکان شهر خوی فراهم می سازد چرا که کودکان سهم عمده ای در ایجاد نشاط در خانواده داشته و در تعالیم مختلف دینی نیز اهمیت ویژه ای برای سالم زیستن و پرورش کودکان شاد داده شده است.