به گزارش آدلین نیوز، حسن کوماسی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه برخی دفاتر پیشخوان دولت ممکن است به خاطر وجهی که برای صدور اظهارنامه، از مودی دریافت می کنند، بدون توجه به دستورالعمل سازمان مالیاتی مبنی بر عدم لزوم ارائه اظهارنامه از طرف مالکان وسایط نقلیه عمومی تاکسی، وانت و کامیونت های تا ظرفیت ۷ تن، اقدام به صدور اظهارنامه مالیاتی برای صاحبان مشاغل خودرویی مذکور کنند، گفت: مالیات عملکرد سال ۱۳۹۷ صاحبان مشاغل خودرویی فوق الذکر، به صورت مقطوع تعیین شده که بر اساس آن این افراد تکلیفی جهت تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ارائه اسناد و مدارک برای عملکرد سال ۱۳۹۷  ندارند.

کوماسی افزود: صاحبان این مشاغل مکلفند با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت  با همراه داشتن کارت ملی، سند خودرو، برگ سبز، قبوض و مفاصاحساب مالیاتی ،نسبت به پرداخت مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۷ خود حداکثر تا پایان خرداد ماه ۱۳۹۸ اقدام کنند.

وی ادامه داد: عدم پرداخت مالیات در مهلت یاد شده، موجب تعلق جریمه  به مالیات متعلقه می شود.

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی  در ادامه تاکید کرد: به جز موارد مذکور،  صاحبان سایر وسایط نقلیه عمومی باید نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات متعلق در موعد قانونی اقدام کنند.

کوماسی با بیان اینکه تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۷ صاحبان وسایط نقیله مسافری، باری، ماشین آلات راهسازی و صنعتی با رعایت گروه بندی استان ها انجام شده گفت : استان آذربایجان غربی در گروه سوم این گروه بندی در کنار استان هایی چون کرمان، گلستان، سمنان، زنجان، قم، همدان، مرکزی، یزد، بوشهر و خوزستان قرار دارد.