به گزارش آدلین نیوز، جلسه بررسی وضعیت وصولی و لاوصولی مراکز مخابرات آذربایجان غربی به ریاست مهندس چنگیز نوری برگزار شد.

در این نشست، سرپرست مخابرات آذربایجان غربی از ارتقای جایگاه استان در کاهش لاوصولی تلفن ثابت در کشور خبر داد.

نوری افزود: مخابرات آذربایجان غربی از رتبه شانزدهم در اسفند ماه سال گذشته به رتبه یازدهم در فروردین ماه سال جاری رسیده است.

همچنین سرپرست مخابرات منطقه آذربایجان غربی نسبت به بررسی وصولی ها در مراکز روستایی تاکید کرد.

این مقام مسئول از ایجاد مکانیزم های تشویقی برای کارگزاران در خصوص میزان وصولی ها نیز خبر داد و گفت: وضعیت و عملکرد کارگزاری ها در این حوزه مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.