به گزارش آدلین نیوز، علیرضا رضوی با اعلام مطلب فوق در ادامه اظهار داشت: با پایش های دوره ای صورت گرفته در آزمایشگاه های کنتری کیفی، در حال حاضر آب شرب تحویلی به مشترکین از کیفیت بسیار مطلوبی برخوردار است.

وی گفت: در این راستا مطلوبیت میکروبی آب شرب در روستاهای استان به ۹۹.۶ درصد و کلر باقیمانده نیز ۹۸.۵ درصد است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی آذربایجان غربی اظهار داشت: در راستای پایش آب شرب روستاها، ۱۱۷ روستای استان که از نظر کیفیت آب با مشکل مواجه بوده اند شناسایی و با طرح در شرکت مادر تخصصی و اختصاص اعتبار از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی، مشکلات ۵۳ روستا مرتفع ومابقی نیز دردست اقدام هستند.

این مقام مسئول با بیان اینکه در سال گذشته ۱۷۵ پروژه در قالب یک هزارو ۵۶ روستا مبادله موافقت نامه انجام گرفته است، اظهار داشت: برای این پروژه ها ۸۵۰ میلیارد ریال مبادله موافقت نامه انجام که تا کنون ۵۵۰ میلیارد ریال آن اختصاص یافته است.

رضوی با بیان اینکه برای اولین بار در استان در راستای آبرسانی به مناطق محروم، تفاهم نامه همکاری با بنیاد علوی منعقد و در راستای آن مقرر گردید به میزان ۵۵ میلیارد ریال سرمایه گذاری برای آبرسانی به ۱۶ روستای محروم ومرزی شهرستان چالدران انجام گیرد.

وی خاطرنشان ساخت: ۵۰ درصد این میزان اعتبار پیش بینی شده از سوی بنیاد علوی وما بقی نیز از اعتبارات داخلی شرکت آب وفاضلاب روستایی آذربایجان غربی تامین خواهد شد.