به گزارش پایگاه خبری آدلین نیوز، احد ایزدیار -مدیر شعب بانک کشاورزی آذربایجان غربی- در خصوص جزییات پرداخت تسهیلات در قالب کشاورز کارت اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تا کنون مبلغ ۶۷ میلیارد ریال تسهیلات کشاورز کارت به تعداد ۴۳۸ نفر کشاورز پرداخت شده است که امیدواریم با همکاری مراکز خدمات جهاد کشاورزی در اطلاع رسانی و معرفی گروهی کشاورزان به بانک، شاهد جذب سریع و کامل اعتبار مذکور در سطح آذربایجان غربی باشیم.

وی با بیان اینکه تا کنون حدود یک هزار نفر در سطح استان برای بهره مندی از تسهیلات کشاورز کارت به بانک معرفی شده است، ادامه داد: کل اعتبار تخصیصی به این تسهیلات در سطح کشور ۲۰ هزار میلیارد ریال است که از این میزان یک هزار و ۲۶۰ میلیارد ریال سهم آذربایجان غربی است.

ایزدیار از آزادسازی اقساط مشتریان پس از درخواست کشاورزان و تصریح بر آماده بودن کود و سم نزد کارگزاران شرکت خدمات حمایتی خبر داد و افزود: استفاده از تسهیلات کشاورز کارت صرفاً در پایانه های فروش کارگزاران معرفی شده شرکت خدمات حمایتی و مورد تایید سازمان جهادکشاورزی مجاز است.

وام پرداختی ۲۰ میلیون ریال به ازای هر هکتار زمین کشاورزی با ۱۲ درصد سود تسهیلات است

مدیر شعب بانک کشاورزی آذربایجان غربی با بیان اینکه سقف وام پرداختی ۲۰ میلیون ریال به ازای هر هکتار زمین کشاورزی با ۱۲ درصد سود تسهیلات است، گفت: زمان بازپرداخت تسهیلات حداکثر یک ساله و متناسب با زمان برداشت محصولات تعیین شده و میزان تسهیلات بر اساس مساحت اراضی زیر کشت محصولات مذکور و حداکثر مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال برای هر فرد است.

ایزدیار یادآور شد: با هدف حمایت از کشت محصولات استراتژیک در مرحله اول، این کارت در اختیار کشاورزانی قرار می گیرد که گندم، جو، کلزا و چغندر قند کشت می کنند تا دغدغه ای برای خرید نهاده ها و کود نداشته باشند که این امر گامی مهم برای افزایش تولیدات استراتژیک و خودکفایی در این بخش شمرده می شود.

شایان ذکر است، آذربایجان غربی دارای یک میلیون هکتار اراضی قابل کشت است که سالانه ۸۰۰ هزار هکتار آن زیر کشت محصولات باغی و زراعی می رود؛ گندم، جو، چغندر قند و انواع حبوبات در بخش زراعی و سیب، انگور و بسیاری از محصولات کشاورزی هسته دار دیگر در بخش تولیدات باغی این استان قرار دارند.